Hva er det som får noen til å gi alt? – Erik Jensen – 2. november 2014

Pastor Erik Jensen preker på Livets Vann formiddagsmøte. Her går han ut fra 1. Timoteus kapittel 6, vers 11 til 16. Videre tar han eksempel i den fattige enken som gav alt hun hadde til sitt livsopphold. Vi ser på spørsmålet: Hva er det som får noen til å gi alt?