Hode, hjertet og Den Hellige Ånd – Erik Jensen – 5. februar 2017

Pastor Erik Jensen tale på søndag formiddag i Livets Vann. Her fortsetter han tråden i ordet for året som er: «Naturlig overnaturlig». Denne gangen går han ut fra salme 119 og viser oss tre hovedområder Gud ønsker å bruke: Hodet, hjertet og Den Hellige Ånd.