Guds vitnesbyrd om Jesus – Erik Jensen – 28. juli 2013

Pastor Erik Jensen åpner med ordet fra Hebreerne 13, 8: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Hva tenker vi om Jesus?
For å se hvem Jesus er i dag kan vi gå til bibelen og se hvordan Han var i går. I Johannes evangelie kapittel 5 vers 31 til 39 ser vi hvordan Gud vitner om sin sønn Jesus Kristus.