Guds Kongerike – Timothy Vierk – 7. april 2013

Guds rike er veldig sentralt i bibelen. Jesus forkynte evangeliet om Guds Rike og han brukte ofte betegnelsen himmelens rike. Men hva er dette riket, og hva vil det vil si å leve etter dette rikets prinsipper? Timothy Vierk gir oss en dypere undervisning som utfordrer til å leve annerledes.