Guds frelsesplan – Pål Pedersen – 23. august 2015

Vi hadde gleden av å høre Pål Pedersen søndag formiddag i Livets Vann. Her ser vi nærmere på Guds frelsesplan og Hans prinsipper. Gud valgte ut Abraham for å velsigne alle verdens slekter og Han instiftet prinsipper som han vil at vi skal følge. Ut fra 1. kongebok 17, vers 8 blir vi utfordret til å gjøre plass til én person ekstra i våre liv og åpne oss for nye mennesker. Da kan vi vokse som menighet én person av gangen.