Guds Farshjerte – Olav Slåtten – 27. oktober 2013

Vi hadde gleden av å få besøk av Olav Slåtten på vårt formiddagsmøte i Livets Vann. Her tar han oss inn i åpenbaringen av Gud som Far og hvordan denne kjærligheten forandrer våre liv. Vi tar utgangspunkt i Johannes 14, vers 18: Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.