Guddommelig alkymisme – Marianne Torsberg – 1. mars 2015

Her får vi høre Marianne Torsberg på kveldsmøte i Livets vann. Vi blir vi minnet om Guds skaperkraft og hvordan Han griper inn i våre liv og gjør noe guddommelig.
Gjennom hele bibelen er vi vitne til at Gud kan og vil gjøre mektige gjerninger blandt den som tror på Ham.