Gud vil mer – Erik Jensen – 20. september 2015

Pastor Erik Jensen har kommet hjem fra misjonstur i Sri Lanka, India og Nepal. Her får vi høre om og se bilder fra reisen, og hovedbudskapet er at Gud vil mer! Vi leser Efeserbrevet kapittel 3, vers 20: Han som er istand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår etter den kraft som virker i oss. Og vi får spørsmålet: Hva trenger du å legge fra deg for å gå videre med Gud?