Gud venter – Erik Jensen – 15. desember 2013

Pastor Erik Jensen deler Guds Ord på kveldsmøtet i Livets Vann. Her går han ut fra Galaterbrevet kapittel 4, fra vers 4 til og med 7:
Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe fri dem som var under loven, for at vi skulle få del i barnekåret. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter, som roper: «Abba, Far!» Derfor er du ikke lenger trell, men sønn. Og hvis du er sønn, da er du Guds arving ved Kristus.