Gud har tro på deg for Han skapte deg – Erik Jensen – 2. februar 2014

Pastor Erik Jensen deler ordet på Livets Vann sitt formiddagsmøte. Ut fra Jeremia kapittel 1, vers 4 til 10, ser vi på Guds Ords posisjon i våre liv og at Han har store tanker for oss. Vi kan være frimodige når vi vet at Gud har skapt oss og kjenner oss og Han går med oss i hverdagen!