Gud har kontroll over sitt rikes fremgang

Erik viser oss at på tross av motgangen og umulige situasjoner som står for oss.
Gud har kontrollen og han vet at dette kommer, og han vet hva som kommer ved hans kraft.
Gud vil ikke at vi skal la oss avspore av hva våre øyne ser, men la oss ledes av det Gud sier igjennom sitt ord.

Vi skal være salt og noe annerledes enn det verden vil at vi skal være.