Gjennombrudd del 3 – Erik Jensen – 23. juni 2013

Her fortsetter pastor Erik Jensen å utdype ordet som han har fått for året. Det tar utgangspunkt i Josva kapittel 6, vers 1 til 5 og handler om hvordan Israel inntok Jeriko. Vi ser på det som kan være murer mellom menigheten og verden i dag og hvordan vi kan få gjennombrudd.