Gjennombrudd del 2 – Erik Jensen – 10. februar 2013

Her fortsetter Erik å utdype ordet som han har fått for året. Det tar utgangspunkt i Josva kapittel 6, vers 1 til 5 og handler om hvordan Israel inntok Jeriko.
Her får vi se hvordan denne situasjonen kan sammenlignes med menigheten i dag. At det kan være en total isolasjon mellom oss og verden. Videre ser vi på noen av nøklene til at denne muren bryter sammen og vi får oppleve gjennombrudd.