Gå med Gud – Erik Jensen med flere – 16. august 2015

Dette er siste sommermøte for denne gang. Her tar pastor Erik Jensen opp emnet «å gå med Gud». Hva vil dette si, og er det bare de mest «invidde» som går med Gud? Her får vi se at alle har et kall eller oppgave i Guds rike og det viser seg forskjellig i hver av oss. Tre personer er invitert til å fortelle om sine opplevelser i det å gå med Gud. Jan Henning Ryd (Frikirka), Kajsa Borgehaven (Betania) og Jarle Vehusheia (Betania) deler sine historier fra sommeren!