Fullkommen i Kristus – Kjell Madsen – 6. april 2014

Vi hadde gleden av å høre Kjell Madsen på søndags formiddag i Livets Vann. Her oppmuntres vi til å lytte til hva Guds Ord sier om oss. Med utgangspunkt i Kolosserne 1, vers 28: Ham forkynner vi, og vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske i all visdom, for at vi kan framstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus.