Frelse i lys av Romerbrevet – Finn Arne Lauvås – 2. mai 2013

Dette er andre preken i serien «Gjør Jesus synlig i Telemark». Finn Arne Lauvås tar oss med til Romerbrevet og kapittel 5 vers 17 der det står om de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave. Her ser vi på hva det vil si å bli rettferdiggjort, helliggjort og forløst ved nåden i Kristus Jesus.