Fra hjerte til hjerte – John Henry Nøsen – 3. februar 2013

Vi hadde gleden av å ha John Henry Nøsen på besøk. Han kjenner vi som en dyktig pastor og tilsynsmann for Foursquare Norge. For tiden bor han i Florida, USA og jobber hovedsakelig med misjon og menighetsbygging.

Her deler han ut fra Johannes åpenbaring kapittel 3 vers 14 som er brevet til menigheten i Laodikea. Han går han dypere inn i teksten og gir oss en større forståelse av hva som sies. Dette er et oppmuntrende budskap om å komme tettere inn på Gud i hverdagen.