Forsoningsplanen – Erik Jensen – 29. september 2013

Her fortsetter Pastor Erik Jensen serien «Dette tror vi». Denne gangen underviser han om forsoningsplanen ut fra Romerbrevet kapittel 5, vers 1 til 11. Her tar han utgangspunkt i forrige ukes preken om syndefallet og viser oss hvordan Jesus er blitt vår frelser!