Foredrag om Likkledet i Torino – Jostein Andreassen – 6. desember 2014

Jostein Andreassen er den som kjenner likkledet i Torino best av alle i Norge. Mye debatt er holdt om troverdigheten til dette likkledet og om det kan spores til Jesus. Da våre forskningsmetoder stadig forbedres har man sett at dette likkledet bare blir mer og mer troverdig.

Foredraget ble arrangert i samarbeid med Origo Grenland