Forankring – Erik Jensen – 29. desember 2013

Denne siste søndagen i året taler pastor Erik Jensen om forankring. I Åpenbaringsboken kapittel 12 vers 11 leser vi: Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden.
Et tre er ikke sterkt på grunn av sin høyde, men på grunn av sin dybde – forankring.