Felles søndagsmøte – Bob Johnson – 13. september 2015

Dette er siste møte på menighetskonferansen i Bamble søndag kveld. Bob Johnson peker på to ting: Det første er at himmelen ser oss annerledes enn vi gjør, og den andre tingen er at troen er rotete. Her leser vi om Abraham som kalles troens far. Hvordan var troen til hans egentlig, og hvordan ser Gud på Abraham?