Faith moves heaven (Tro beveger himmelen) – Bob Johnson – 26. januar 2014

Dette er fjerde og siste kveldsmøte under fellesmøtene i Bamble 2014. Bob Johnson forkynner om tro som beveger himmelen.

Alle preknene er tolket til norsk. Forbønnen fra talerstolen er tatt med i siste del av opptaket. Dette for at du som lytter også skal bli betjent.