Et steg mot byen – Egil Elling Ellingsen – 25. januar 2015

I skapelsesberetningen ser vi at det ikke var godt for menneske å leve alene. Vi er skapt til å leve i relasjon både med Ham og de rundt oss. Her utfordres vi til å åpne livene våre og skape relasjoner. Å ta et steg mot byen.
Egil Elling Ellingsen er hovedtaler på fellesmøtene i Bamble 2015. Han er pastor i IMI kirken i Stavanger der de har fokusert på å påvirke byen med Guds godhet. Dette var også gjennomgangstema for fellesmøtene i år.