Tørst etter et Åndsfylt liv, del 1 – Erik Jensen – 22. juni 2014

Pastor Erik Jensen starter prekenserien «Et Åndsfylt liv» som skal gå gjennom sommeren. Her ser vi på de forskjellige sidene ved Den Hellige Ånd. Vi leser fra Johannes kapittel 7, vers 37.

MERK: DENNE PREKENEN BLE KUTTET LITT FØR SLUTT PGA. TEKNISK PROBLEM.