Er vi kvalifisert for oppdrag fra Gud? – Kari Edskerud – 31. august 2014

Vi hadde gleden av å høre Kari Edskerud på Livets Vann søndag kveld. Her tar hun utgangspunkt i Johannes evangelie kapittel 21 der Jesus viser seg for disiplene ved tiberias-sjøen. Vi ser på samtalen mellom Jesus og Peter, der Jesus spør: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre her?»
Hva er det som kvalifiserer oss til oppdrag fra Gud?