Det som betyr noe er en ny skapning – Finn Arne Lauvås – 4. mai 2013

Dette er den fjerde preknen i serien «Gjør Jesus synlig i Telemark». Her underviser Finn Arne Lauvås ut fra Galaterbrevet med utgangspunkt i kapittel 6, vers 15: For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.