Det du gjør, gjør det for Gud! – Erik Jensen – 7. desember 2014

Pastor Erik Jensen preker på Livets Vanns kveldsmøte. Her tar han utgangspunkt i Filiperne kapittel 2, vers 21: Alle søker sitt eget, ikke de ting som hører Jesus Kristus til.
Her ser vi at det som driver mennesker er hovedsakelig to ting: Enten søker man sitt eget, eller så søker man det som hører Jesus Kristus til.