Det andre menneske er fra himmelen – Finn Arne Lauvås – 1. mai 2013

Dette er første preken i møteserie kalt «Gjør Jesus Synlig i Telemark». Finn Arne Lauvås preker Kristussentrert fra Guds Ord til oss. Her går han ut fra 1. Korinterne 15, vers 45 til 49 og viser oss at den gamle menneskeslekten er avsluttet i Kristus og vi er blitt reist opp med Ham og er en himmelsk slekt!