Dere er et utvalgt folk – Harim Peiris – 30. august 2015

Vi hadde gleden av å høre Harim Peiris på kveldsmøte i Livets Vann. Her får vi en grundig bibelundervisning i det profetiske ordet. Han går ut fra skriftstedet i 1. Peter 2 vers 9 og 24 hvor vi leser vi at vi er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk og et eiendomsfolk. Vi ser nærmere på hver av disse betegnelsene på oss og avslutter med vers 24 som sier at ved Hans sår er vi legt.