Den kristne vandring – Erik Jensen – 16. mars 2014

Pastor Erik Jensen fortsetter på serien som heter «Dette tror vi». Denne gangen tar han for seg den kristne vandringen og hva det vil si å leve i helliggjørelse.
Her får vi flere skriftsteder og han begynner med 1. Tessaloniker brev kapittel 4, vers 3 og kapittel 5 vers 23.