Den Hellige Ånds tidsalder – Erik Jensen – 10. januar 2016

Pastor Erik Jensen fortsetter serien «Innta markedsplassen» med å vise at Den Hellige Ånd istandsetter oss her i vår hverdag. Som kristne er vi opptatt av Gud, vår Far og Jesus frelseren, men Den Hellige Ånd sies det ikke alltid så mye om. Denne vinter / våren fokuserer vi på Den Hellige Ånd. Når Jesus sa at han går til Faderen, så var det nettopp for at han ville at vi skulle få åpenbart mer av Gud. Han kom til oss ved at Den Hellige Ånd ble utøst!