Den Hellige Ånd virksom i deg – John Tore Daland – 19. februar 2017

John Tore Daland forkynte på Livets Vann søndag formiddag. Med utgangspunkt i Apostlenes gjerninger kapittel 4 deler han inspirerende om hvordan Den Hellige Ånd er virksom i hverdagen. Vi får også levende vitnesbyrd fra hans egen hverdag.

(OBS: Beklager varierende kvalitet på opptak pga. avstand til mikrofon)