Den gode Far – Kjell Storaker – 17. november 2013

Vi hadde gleden av å høre Kjell Storaker på Livets Vann denne søndag ettermiddag. Her forteller han litt om sine 30 år i Bamble som sogneprest og hvordan han kjenner dette området. Videre får vi et Ord fra Lukas 15, vers 11 om den fortapte sønn som kommer hjem igjen. Vi får se at Gud har gode tanker for oss og at vi kan komme til ham, selv når vi har feilet.

Siste del av preknen er viet til spørsmål fra salen.