Dangerous prayers (Farlige bønner) – Bob Johnson – 23. januar 2014

Fellesmøtene i Bamble 2014 ble arrangert i Langesund Kirke med Bob Johnson fra Bethel Redding, USA. Her får du første kveldsmøte av i alt fire. Dangerous prayers handler om å be farlige bønner. Gud hører bønn og han vil svare den på sin måte.

Alle preknene er tolket til norsk. Forbønnen fra talerstolen er tatt med i siste del av opptaket. Dette for at du som lytter også skal bli betjent.