Da pinsedagen var kommet – Erik Jensen – 4. juni 2017

Pastor Erik Jensen preker i Livets Vann 1. pinsedag. Her ser vi på pinsens betydning for oss i dag. Vi er forenet med Gud ved Hans Ånd og vi får del i Guds rike. Gjennom livets gode og onde dager står vi ikke alene. Guds rike er tilstede i oss og gjennom oss!