Da pinsedagen kom, del 2 – Erik Jensen – 26. mai 2013

Dette er del 2 av prekenserien «Da pinsedagen kom». Her utfordres vi på hvilke innvirkninger det har at Den Hellige Ånd bor i oss. Vi ser på hvordan Jesu fullbrakte verk påvirker bønnelivet, livet i Den Hellige Ånd og menighetslivet. Vi lar bønnen i Efeserne 1, 17 – 20 være vår bønn til å gripe det vi har fått i Den Hellige Ånd.