Da pinsedagen kom, del 1- Erik Jensen – 19. mars 2013

1. pinsedag prekte pastor Erik Jensen ut fra Apostlenes gjerninger 2, 1 – 4. Dette er hendelsen da Den Hellige Ånd ble utøst over disiplene. I første del av to prekner utfordres vi på hvilke innvirkninger det har at Den Hellige Ånd bor i oss. Vi blir bedt om å søke Gud og tenke gjennom hvordan dette påvirker bønnelivet, livet i Den Hellige Ånd og menighetslivet.