Da Gud ble synlig – Erik Jensen – 20. desember 2015

Pastor Erik Jensen forkynner på kveldsmøtet i Livets Vann og vi får julens budskap rikt forklart. Gud forandrer verden ved å sende barnet Jesus som blir vår redning og frelser. Vi kan være frimodige vitner for Gud og gi Jesus videre til familie og venner!