Bygg livet på klippen Jesus! – John Tore Daland – 20. november 2016

John Tore Daland delte ordet med oss på kveldsmøte i Livets Vann.
Her går han ut i fra Matteus evangeliet kapittel 16 vers 13 til 19 der han spør disiplene sine: hvem sier folk at menneskesønnen er, og hvem sier dere at jeg er? Hvor Peter svarer: Du er Messias, den levende Guds Sønn.
Her ser vi hvordan Jesus kan være fundamentet i vårt liv og leve i fornyelse til Ham hver dag.