Bønnens liv i menigheten – Erik Jensen – 21. august 2016

Livets Vann har startet høstsesongen og pastor Erik jensen tar her opp et viktig tema, bønnens liv i menigheten. Her ser vi på hvordan bønnegrupper kan være med å utruste oss, knytte oss mer sammen, utvikle nådegaver og være utviklende i våre Gudsforhold.