Bønnens år, del 3 – Erik Jensen – 19. januar 2014

Her fortsetter pastor Erik tredje del av ordet for året 2014 til Livets Vann. Har går vi dypere inn på bønnens muligheter og utfordringer. Vi får flere vitnesbyrd og historier fra Eriks møter med mennesker i Asia.
Med disse tre preknene om Bønnens år er kursen staket ut for 2014. Vi ønsker å respondere på Guds tiltale og har forventninger til Ham for dette året!