Bønnens år, del 2 – Erik Jensen – 12. januar 2014

Her fortsetter pastor Erik ordet for året 2014 til Livets Vann. Med «Bønnens år» ønsker han å formidle bønnen som en lengsel etter å søke Guds nærhet. Slik som kvinnen som kom til Simons hus og overøste Jesus med tilbedelse. Hun forstod hvor mye hun var tilgitt, derfor elsket hun mye. Videre ser vi på hvordan bønn kan varieres og hvilke muligheter som ligger i våre bønner.