Balansen mellom lære og praksis – Erik Jensen – 24. august 2014

Pastor Erik Jensen tar utgangspunkt i det ordet vi fikk av Harim Peiris forrige søndag: Kristus i dere, håpet om herlighet.
Videre ser vi på ordet i 1 Johannes brev 3, vers 16 – 24 med fokus på vers 23: Og dette er hans bud: At vi skal tro på Hans Sønns Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik Han ga oss bud om.

Her ser vi på de to budene som Jesus gir, hvor det ene handler om læren og det andre om vår praksis. Og hvordan disse kan virke sammen i våre liv.