Å være Guds venn – Dale Kauffman – 15. september 2013

Vi hadde gleden av å ha besøk av Dale Kauffman på Livets Vann sitt formiddagsmøte. Han er grunnlegger av «Kings Kids» og har vokst opp i Kina og Hong Kong. Her tar han utgangspunkt i Johannes evangeliet kapittel 15 der Jesus sier i vers 15:
«Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.» (Bibelen 2011).
Her viser han oss at tjeneren gjør ting for Jesus, mens en venn gjør ting sammen med Jesus i kjærlighet og lydighet til ham.