1. Påskedag: Jesu siste formaninger – Erik Jensen – 5. april 2015

Pastor Erik Jensen preker 1. påskedag i Livets Vann. Her går vi inn Jesu siste dager før Hans død og oppstandelse. Jesus sier og gjør det som skulle oppfylle hele det profetiske ord som er talt om fra begynnelsen. Erik åpner skriftene som viser oss hvilken betydning Jesu ord og handlinger har hatt for oss opp gjennom tidene frem til i dag!