Ord for menigheten Livets Vann 2022

Nå Begynner Fremtiden!
Hvert år søker vi Gud for å se om det er noe Han har på hjertet for oss for det nye året. Dette er på
ingen måte noen eksakt vitenskap, men en søken i bønn, bibel og samfunns betraktning for å peile
oss i en retning.
Vi har de siste årene vært vitne til en overveldende økning av informasjon. Man merker seg også at
informasjonen som kommer ikke alltid er hverken objektiv eller sann. Behovet for noe sikkert å
forholde seg til bare vokser sterkere for hver dag som går. I slutten av fjoråret leste jeg Sal 119 for
fjerde gang (leste bibelen 4 ggr sist år). Alle 176 vers omtaler Guds tale til oss på ulike måter. De
første 9 vers omtaler dette på flere måter som; «Herrens lov» (v.1), «Hans vitnesbyrd» (v.2), «Hans
veier» (v.3), «Dine befalinger2 (v.4) osv. Du finner resten selv. Hvorfor brukes så mange ulike
benevnelser på Guds tale til oss? Dette vil vi jobbe med utover året.
Siden vi skal bruke tid på Guds Ord er det viktig å lese bibelen. Den er tilgjengelig på alle mulige
måter så det burde ikke være problematisk. I år leser jeg to engelske bibler, NET-Bible og Eugene
Peterson’s «The Message». Den siste er en prosaisk parafrase, men Peterson har en god formulerings
evne som gir nye innfallsvinkler til tekstene.
Mine bibelleseplaner (den ene er kronologisk lesing gjennom hele bibelen og den andre er laget av
Wayne Cordeiro, men den siste går gjennom GT en gang og NT to ganger) begynner i 1 Mosebok og
NT tekstene i Lukas og Matteus. Siden vi akkurat er ferdig med Desember var NT teksten fra
Johannes evangeliet. Poenget jeg vil frem til er at både GT og NT (fra Johannes) har lignende start; «I
begynnelsen». Dette er et utrolig viktig poeng, det første vi leser er at vi er definert av Skaperen. Gud
som skaper definerer hvem vi er. Over 60% av alt på internett er bilder og en stor andel av dette er
det vi kaller for «selfier» altså bilder tatt av oss selv og med oss selv i fokus. Folk må jo være utrolig
opptatt av seg selv. Saken er at om vi bruker oss selv som mal får vi et totalt anarkistisk samfunn med
narsissistiske undertoner, «mine følelser trumfer alt».
Det å være definert av Gud gir oss identitet, mening, verdi og funksjon osv. I forlengelsen av det, er vi
også definert av den Hellige Ånd, det vil si at Gud har designet oss og Ånden har gjennomførings evne
og kraft til å virkeliggjøre Guds definisjoner i våre liv.
Det tredje aspektet i vårt anliggende for i år er at «nå begynner fremtiden». Vi ser konturene av et
samfunn hvor det meste som vi kjenner til vil bli annerledes i fremtiden. Vi snakker ikke da om en
fremtid langt der fremme. På grunn av internett, kunstig intelligens, overvåking og genteknologi har
vi sett en formidabel forandring i samfunnet. Vi har bare så vidt sett begynnelsen tror jeg. For å møte
dette kan det være en god ting å finne solid forankring. Meteorologene gir oss advarsler i forbindelse
med været for at vi skal kunne ta våre forholdsregler og sikre oss. Guds Ord gir oss en istandsettelse
og er evig forankret hos Ham. Den Hellige Ånd vil være en avgjørende del av dette bildet da Åndens
oppgave er å levendegjøre og åpenbare Guds Ord for oss så vi kan ta det i bruk og leve det ut. Ordet
og Ånden vil være fokus for 2022. Her er det utrolig mye å ta tak i, du får bare henge med. Kom på
møtene eller finn talene på våre web sider.
Med ønske om et spennende år.
Erik Jensen
Pastor i Livets Vann

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.