Bygge Guds rike i hverdagen

Jesu budskap var «Guds rike er nærværende». Guds rike er en dimensjon der Guds rike-tanken preger måten vi lever og prioriterer på. Annerledes livsstil Guds rike handler om Guds herredømme. Dette er annerledes enn kultur kristendom og snillisme. Dette er en radikalt annerledes livsstil enn det mennesker utenfor Guds rike preges av. Vi ønsker at

Read More