Ord for 2023

Livets Vann 2023, «Tilbakeblikk med fokus fremover»

Ordsp 22:28 «Flytt ikke gamle grensesteiner, dem dine fedre har satt opp».
Vår verden er i ekstrem forandring. Dette er ikke noe nytt, men det er hastigheten og kraften i endringene som er nye.
Vår teknologi med skylagring (2006) gjør lagring av data til en ubegrenset mulighet. Det igjen legger grunnlaget for at kunstig intelligens (aritificial intelligence AI, siden 2012) nå kan utnytte all relevant lagret data. De fleste har brukt Google eller lignende, den henter bare statisk informasjon. Den nylanserte ChatGPT, (30 Nov 2022) kan nå lære seg hva den skal bruke av lagret data for så igjen å skrive en meget faktuell og tidsriktig artikkel. Ser vi på Multi Omics Sequensering som benyttes for DNA, RNA analyse, lagring og manipulering (startet 2003 og kostet 1,7 milj USD) vet vi at man kan benytte denne informasjon i utvikling videre. Man må også ta med utvikling av batteriteknologi og det økonomiske potensialet i Block Chain teknologien for å se at alt dette lager en teknologisk fremtid som vil forandre vår hverdag i et forrykende tempo.
I en tid var den vestlige verden preget av kristne verdier, det ga oss et grunnlag hvor samfunn, forskning og teknologi kunne utvikles med menneskelige verdier i fokus. Deretter tok opplysningstiden over med sitt vitenskapelige fokus og utvikling ble viktigere enn de menneskelige hensyn. Nå ser vi at Teknokratiet er i ferd med å overta. Det vil være den teknologiske informasjon som vil være veiledende for beslutninger. Foreløpig er det mennesker som overprøver teknologien, men med den store datakapasitet som kan benyttes vil det bli vanskelig for menneske kunnskap å overgå det resultat som kunstig intelligens bringer på bane.
Tar vi med den moralske/etiske endringen vi alle har vært vitne til de siste årene, skjønner vi fort at her må man være oppmerksom på utviklingen.
En ting er sikkert, vi kommer nok ikke til å gå tilbake til det som engang var, men veien er stadig mer fremoverlent. I teksten leser vi om noen «grensesteiner» som ikke bør flyttes, men sier ingenting annet om de enn at de kommer fra «fedrene». Jeg vil peke på to områder vi har fra «fedrene» hvor jeg mener vi skal ha fokus i dette året. Det første området er av allmenn karakter og det andre er spesifikt for oss i Foursquare Norge sine menigheter og grupper.
Av generell karakter er det fem områder som gir oss god forankring.
Guds Ord. I fjor hadde vi et sterkt fokus på Guds Ord og spesielt Sal 119 som er en fenomenal Salme. Salmen har et tydelig fokus på Skriftens betydning da alle 176 vers (minus 5) omtaler Guds Ord med ulike benevnelser og hvordan vi forholder oss til Ordet. Men det er noen vers som er svært aktuelle i møte med vår informasjonsteknologi. Sal 119:98-100 omtaler tre kunnskapskilder. 1.) Vår fiende – preges av kløkt, strategi og målrettethet. 2.) Mine lærere- henspiller på oppsamlet kunnskap gjennom langvarig læring. 3.) De gamle- handler om erfaringsbasert kunnskap fra et langt liv.
Definert av Skaperen. Dette gir oss egenverdi og viktighet i forhold til vår forvaltning av det skapte.
Definert av Inkarnasjonen. Ut fra 1Joh 4:9 leser man at Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Han sendte Sin Sønn til verden. Dette er det synlige bevis på Guds konkrete kjærlighet. Det viser oss for alltid at Gud bryr seg om mennesket.
Definert av oppstandelsen. Jesu død tok hånd om vår synd og vår skyld. Vi ble «gjeldfrie». Men Jesu oppstandelse gav oss Hans rettferdighet, dvs at vi fikk «penger på kontoen». Vi lever vårt kristne liv ut fra Jesu seier og denne Guddommelige maktdemonstrasjon.
Definert av Den Hellige Ånd. Dessverre er det slik at Den Hellig Ånd er den misforståtte, misbrukte og uforløste medlem av treenigheten. Vi har en del av den treenige Gud boende i oss. Dette burde sette oss i stand til å leve på et annet nivå enn mennesker som ikke har denne dimensjon i sine liv.
Så over til noe som peker på oss i Foursquare.
I år er Foursquare International 100 år, ja vi har alt passert den offisielle dato når Aimee Semple McPherson startet sitt første møte i det nybygde Angelus Temple 1 januar 1923. Vi skal ta med oss noen «grensesteiner» fra hennes liv. Samtidig har Foursquare Norge og Livets Vann 40 års jubileum til høsten noe vi kommer tilbake til senere.
Aimee var en pioneer av rang. Riktignok hentet hun ideer fra ulike steder, men hun satte dem ut i aktivt menighetsliv. Bare kirkebygget hun åpnet 1 jan 1923 var helt episk på den tiden, med mange bygg tekniske finesser som ikke var utprøvet tidligere. Hun var rett og slett oppfinnsom, både på bygg, innredning, illustrerte taler og spesial effekter (som fikk film makerne i Hollywood til å komme for å lære). Hun var en person som symboliserte en gjennombruddskraft i sin virksomhet og sin tjeneste. Fra denne menigheten har en hel verdensomspennende bevegelse vokst fram. Hun la grunnlaget for en lederstruktur som vi kaller «modifisert episkopal» som har et fokus på å utvikle ledere i alle samfunnslag. Dette var en lederstruktur hvor også kvinner fikk mulighet til å utvikle sine gaver, noe som var helt uhørt i andre sammenhenger. I Pinsens første tider var det mye følelser og manifestasjoner som fulgte med. Søster Aimee (som hun ofte ble kalt) utviste en moderasjonslinje som fokuserte på at Den Hellige Ånd var kommet for å istandsette oss til tjeneste og ikke til emosjonell selvdyrking.
I stykket om Aimee er flere ord skrevet med kursiv stil for å peke på noen «grensesteiner» hun har gitt oss i Foursquare. Mye mer kunne ha vært nevnt, men det er grenser for hvor mye jeg forventer at du leser. Har du lest helt til hit, vil jeg bare gratulere deg og ønske deg et rikt nytt år for Herren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.