Skaperverkets mysterium

Biologisk informasjon styrer utviklingen av livet. Men hva er kilden til denne informasjonen? Kan den ha blitt produsert av en ikke-styrt darwinistisk prosess? Eller ligger det en intelligent design bak? Se filmen i vinduet over.

“The Information Enigma” er en fascinerende 21-minutters dokumentar som undersøker mysteriet bak den biologiske informasjonen, problemene det møter i den Darwinske teorien, og grunner til å peke på intelligent design. Her møter vi Douglas Axe, molekylær biolog og Stephen Meyer, forfatter av bøkene “Signature in the Cell” og “Darwin’s Doubt”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *