Fellesmøter 2018

Tema for møtene blir «Om moderne mennesker og tro» Fredag 26 januar kl. 11-13 blir det ledersamling i Frikirken. Fredag 26 januar kl.19.00 blir det Fellesmøte i Livets Vann hvor lokalet er på Bamble Videregående skole. Lørdag 27 januar fra 11-14 blir det familiedag for alle generasjoner i Grasmyrhallen. Dette bør bli en sprek samling.

Read More